site içi arama
( 0850 ) 8000 PCC ( 722 )
pcc elektronik

Temmuz 2018 Güvenlik Yönetimi Dergisindeyiz !

GÜNÜMÜZ TRENDLERİNDEN BİRİ- YÜZ TANIMA ANALİTİĞİ

20. yüzyıla damgasını vuran Abraham Harold Maslow, kendi adı ile anılan “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi” veya “Maslow Piramidi” kuramıyla tanınmıştır. Bilindiği üzere “güvenlik” ihtiyacı bu piramidin hemen ikinci sırasında fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelmektedir. Bunu doğrular şekilde yönetim biçimi ne olursa olsun neredeyse her toplumda güvenlik ihtiyacının üzerine fazlasıyla düşüldüğü görülebilmektedir.

Güvenlik ihtiyacınının sayısız farklı yolla giderilebileceği, olası yöntemlerin birbirine karşı üstün veya zayıf yönleri olacağı ortadadır. Hiç bir sistemin tam bir güvenlik sağlayacağı iddia edilemez ancak insanoğlu daha iyi olana ulaşmaya çalışmak konusundaki gayretini her zaman sürdüregelmiştir. Bu yazımızın çıkış noktası olan yüz tanıma analitiği de güvenlikte bir üst seviyeye erişme çabalarının sonuçlarından bir tanesi halindedir.

Bilindiği üzere güvenlik konusunda endişe duyan çoğu kişi ve kurum CCTV genel adıyla bilinen kapalı devre kamera sistemlerini tesis ettirmektedir. Başlangıçta sadece kayıt ve izleme amaçlı tasarlanan bu tarz sistemler gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği imkanlar sayesinde devasa veri yığınlarının analizinin yapıldığı ve güvenliğin bir kat daha artırıldığı koruyucu birer zırh haline gelmiş durumdadır. Yüz tanıma analitiği artık bir çok CCTV projesinde bu zırhın sağlam koruyucu plakalarından birini teşkil etmektedir.

Kişi genelde kendisi de düşmedikçe düşenin halinden anlamamaktadır. Başkalarının başına gelen olayları bize hiç olmayacak gibi dinlemekteyiz. Bir çok sistemde, tesiste, bina ve benzerinde güvenlik açıkları olmasına rağmen gerekli tedbirlerin alınması çoğu zaman ertelenmektedir.

Güvenlik riskinin farkında olan kişi ve kurumlar ise ertelenen hususların yapılmamaya mahkum olduğunun bilincinde bir şekilde CCTV sistemlerinin güncelliğini korumaya, teknolojik gelişmeleri takip etmeye gayret etmektedirler. CCTV sistemlerinin analitik nitelik kazanması sarfedilen çabaların en verimli sonuçlarından bir tanesidir.

Kişi mahremiyeti, kişisel bilgilerin gizliliği açısından eleştirel bir şekilde yaklaşılıyor olsa da yüz tanıma analitiği biyometrik koruma teknolojilerinin önde gelenlerinden biridir. Günümüzde piyasanın en çok bilinen akıllı telefon markalarının giriş şifresi için yüz tanıma teknolojisini esas almaya başladıkları hepimizin malumudur. Bu konuda parmakizi, iris tarama, ses tanıma, avuç ayası tarama gibi bir çok farklı yöntem mevcut olmasına rağmen yüz tanıma analitiğini öne çıkaran temel noktalar bu teknolojinin kurulması ve uygulanmasının kolay olması, son kullanıcı ile fiziki bir etkileşime girmeyi gerektirmemesi en önemlisi ise yüz tespiti ve eşleştirme işlemlerinin çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi olmuştur.

Sistem başarısı için bir çok değişken faktörün (ışık, yüz açısı, maskeleyici unsurlar vb.) optimize bir şekilde bir arada olması veya olmaması gereken yüz tanıma teknolojisi ümit vaad edici bir şekilde konusunda oldukça uzman kurumlarda yapılan testlerde % 100’ e yakın doğrulukta sonuçlar elde etmektedir. 1

Yüz tanıma teknolojisi ile ilgili pazar durumu araştırıldığında global anlamda 2016-2022 yılları arasında bu teknolojinin 9.6 milyar dolarlık bir gelir payının olacağı öngörülmektedir. 2 Kullanım alanları ve olasılıkları dikkate alındığında bu öngörünün reel bir tahmin olduğunu kabul etmek gerekir.

Yüz tanıma analitiği her geçen gün daha fazla hayatımıza girmekte, kolluk kuvveti hizmetleri, sağlık ve pazarlama gibi farklı alanlarda bir çok şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kaçakçılık ve organize, terörle mücadele, kriminal gibi branşlarda ülkemiz kolluk birimlerinin yüz tanıma teknolojisini etkin bir şekilde kullanmakta oldukları, adeta geleceği görürcesine önceki yıllarda temin ettikleri sistemleri suçla ve suçlularla mücadelede başarılı bir şekilde değerlendirdikleri bilgimiz dahilindedir. Bu sistemlerden birinin PCC Elektronik olarak tarafımızdan kurulmuş olması apayrı bir gurur kaynağı durumundadır.

Farklı biyometrik teknolojilerle birleştirilerek kullanılan pasaport, yeni kimlik belgesi gibi resmi belge ve evrakların çıkartılması olsun, havalimanlarında, gümrük kapılarında fotoğraf ve yüz karşılaştırmalarında olsun, aranan şahısların yüz verileri üzerinden takibi olsun bu teknolojiye dayanan yeni sistemlerin hayatımıza girmeye başladığını görmekteyiz.

Yüz tanıma teknolojisinin kullanıldığı alanlardan biri de sağlık sektörüdür. Özel sektör başı çekmekle beraber hastaların ilaçlarının takibi, uzaktan yüzyüze destek verme hatta yüz tanıma ile genetik hastalık teşhisinde bulunma 3 gibi önemli adımlar atılmaktadır. Pazarlama sektöründe ise yeni bir trend yükselmektedir. “Müşterini Tanı” olarak nitelendirilen bu yeni süreç ile perakende mağazalarına yerleştirilen kameralarla müşterilerin satın alma davranış ve tarzlarının analizi yapılarak bunlara uygun pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi için yüz tanıma analitiği kullanılmaktadır.

Yüz tanıma analitiği ile cinsiyet ve yaş tahmini yapılabilmesi, aynı anda birden fazla kişinin yüz tespiti ve tanıma işleminin yapılabilmesi, canlı veya arşiv görüntülerden işlem yapılabilmesi, duygusal ifadelerin, mimiklerin analiz edilebilmesi, erişim kontrol sistemlerine entegre edilebilmesi, bina, tesis vb. güvenliği sağlaması bu teknolojinin kullanım potansiyelini artırmaktadır.

Bu bağlamda güvenlik sektöründe hizmet veren bir firma olarak PCC Elektronik Türkiye yetkili dağıtıcısı olduğu Trassir Face ürününü değerli müşterilerinin faydasına sunmaktadır.

TRASSIR Face Recognizer ile;

  1. Kişiler için bir veya birden fazla tanımlayıcı fotoğraf ekleyebilme

  2. Yatayda veya dikeyde 30 derece açıya kadar eğime rağmen tanıma yapabilme

  1. Yüksek performanslı yüz tanıma motoru

  2. Video akışından veya fotoğraflardan sınırsız sayıda yüz algılama

  3. Arşivden ayrıntılı yüz tarama

  4. Canlı videodan veya fotoğraftan kişi tanımlama

  5. Dijital reklam uygulamalarında kullanım

  6. Detaylı ziyaretçi analiz raporu alma

  7. Personel faaliyet ve devamlılık takibi

  8. Otel, mağaza ve personel optimizasyonu

  9. Mağaza trend analizi

  10. Mağaza içi yoğunluk analizi

  11. Mağaza içi ürünlerin satışa dönüşüm analizi

  12. VIP müşteri takibi

  13. Kara liste tanımlama ve takip etme

  14. Tekrar gelen ziyaretçi tespiti ve takibi

  15. Çoklu oturum/kanal/kullanıcı

  16. Uygun maliyet

  17. Kolay kurulum ve yapılandırma mümkündür.

Trassir Face modülü Trassir yazılımına bağlı olarak çalışır, Trassir yazılımının güçlü altyapısından faydalanır. Bu modül ile amacınıza ulaşır, yüz tanıma analitiğinden maksimum düzeyde fayda elde edersiniz.

Yüz tanıma teknolojisi ve analitiği her geçen gün gelişmekte, yeni avantajlar ortaya çıkmaktadır. Deep learning ile yani beynin çalışmasını taklit ederek kendi çalışmasını şekillendiren ürünler, 2D yerine 3D yüz modellemeleri, daha yüksek çözünürlükler, daha güçlü işlemciler bu teknolojinin gelişimini tetikleyen, teşvik eden unsurlardan yalnızca bir kaçıdır. Geleceğin yüz tanıma teknolojisi açısından oldukça zengin olacağından şüphe etmemek gerekir. Gelecek onu görmeyi başarabilenlerin olacaktır.

Web Master Hakkında

Yorum Yap