site içi arama
( 0850 ) 8000 PCC ( 722 )
pcc elektronik

TRASSIR AvgSpeed

Aracın ortalama hızının ölçümü ve belli bir yol sekmentinin kontrol edilmesi için skript modülüdür.

 

Detaylı Tanım:

AutoTRASSIR-200 AvgSpeed ​​modülü belli yol kesimleri için ortalama araç hızı ölçüm ve kontrol araçları sağlar. Modül için iki kamera ve iki adet AutoTRASSIR-200 araç plaka tanıma modülü lisansı (pakete dahil değil) gerekir. Kameralar uzunluğu bilinen belli bir yol kesitinin başlangıç ve bitiş noktalarına kurulur. Araç plakaları araç kameranın görüş alanına girdiğinde tanımlanır. Zaman noktaları yolun başlangıcındaki ilk kameradan geçiş ile yolun sonundaki ikinci kameradan geçiş anları şeklinde kaydedilir. Ortalama hız yol sekmentinin uzunluğu ve iki kamera arasındaki geçiş süresi dikkate alınarak hesaplanır. Toplanan verilerin listesinden hareketle yolun kontrol edilen kısmında belirlenen hız limitinden daha hızlı giden veya daha yavaş giden araçlar belirlenir. Oluşturulan raporlar kontrol noktalarındaki kesişim anlarından ekran resimleri içerir ve geçişe dair tarih ve saat bilgilerini kapsar. Hız izleme sonuçları cezaları ve başka disiplin tedbirlerini uygulamak için kullanılabilir. AutoTRASSIR bir dizi ülkenin resmi araç plaka formatlarını destekler. Araç plakalarını tanıma birden fazla şeritte, sınırsız sayıdaki araç için hatta zıt yönden gelen trafik için (kamera görüş alanına giren) kullanılabilir. Ayrıca belli bir araç ekran resimlerinde ve video arşivinde aranıp izlenebilir. Desteklenen özellikler; geçiş loglama, araç plakalarının gruplarına göre hiyerarşik sıralandırılmış hali, erişim kontrolü, güvenlik ve yangın alarm sistemleri dahil hız ölçüm cihazları ve entegre güvenlik sistemleri ile entegrasyon olarak sıralanabilir.

Web Master Hakkında

Yorum Yap